• 1500+ docenten

  • 15000+ lerende professionals

  • 180+ opleidingen, 2300+ modules

Uitgebreide leeromgeving voor deze professionals 

NSPOH is een non-profitorganisatie met als kerntaak het opleiden van professionals die zich bezighouden met public en occupational health. Deze professionals zijn welkom in werkvelden met een belangrijke maatschappelijke impact, die voortdurend met de ontwikkelingen in de maatschappij mee veranderen. 

Artsen in opleiding, specialisten, sociaal verpleegkundigen, arbo-consultants, preventiewerkers, bestuurders, managers. Kortom: ondernemende professionals die een toegevoegde waarde hebben voor de professionele onderneming waar zij werken. 

NSPOH verzorgt het onderwijs op verschillende manieren en kent een omvangrijke leeromgeving met daarin honderden modules, opleidingen, opdrachten, e-learningonderdelen en andere kennisvormen als basis.

Via Mijn NSPOH kunnen onder meer artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners hun onderwijs volgen 

Yard ontwikkelde dit platform, Mijn NSPOH geheten.

“Het is hét portaal om deelnemers optimaal te ondersteunen tijdens de opleiding of bij- en nascholing”, zegt Melvin, lead developer van Yard. “Bij- en nascholing bestaat uit modules, bijeenkomsten en/of opdrachten. Neem je deel aan een opleiding, dan is de begeleiding vanuit zowel het opleidingsinstituut als vanuit de praktijkinstelling belangrijk. Verslagen worden vastgelegd, opdrachten worden ingeleverd en beoordeeld en vanuit een portfolio wordt inzicht gegeven aan de deelnemers en begeleiders in alle onderwijselementen. ” 

Speciaal daarvoor is een omvangrijk feedbacksysteem gebouwd, vertelt hij. “Deelnemers leveren hun opdracht in, waarna het mogelijk is een conversatie te starten met de docent. Er zijn pushnotificaties geïntegreerd om direct op de hoogte te zijn van de voortgang.”  

Mensen die geen gebruiker zijn van deze leeromgeving, maar wel een rol spelen in het geven van feedback op opdrachten, kunnen ook laagdrempelig betrokken worden. Hiervoor is een functionaliteit ingebouwd.

Melvin noemt het project rondom de leeromgeving ‘zeer uitdagend’. “We moesten goed doorgronden wat de klant precies wilde en wat er nodig was. Hoe ziet hun manier van onderwijs geven er precies uit? Waar zitten de moeilijkheden? AFAS Profit, hun ERP-systeem, was in dit geval leidend.”

“De uitdaging was om het platform goed daarop aan te laten sluiten. Tegelijkertijd moesten we rekening houden met de eisen die vanuit de regelgeving gesteld worden aan het onderwijs. Er zijn namelijk veel regels hoe een opdracht of module opgebouwd moet worden en hoe dat proces precies moet verlopen. Hoe gaat een opdracht van concept naar review en weer terug naar gebruiker? Bij wie moeten de opdrachten precies terecht komen? Dat hele ecosysteem goed doorgronden, daar ging de nodige tijd in zitten.” 

Een uitgebreid formulierensysteem helpt bij de ontwikkeling en afwikkeling van modules en opdrachten, legt hij uit. “Voor iedere opdracht kan er een specifiek formulier worden aangemaakt, voorzien van zaken als classificaties met cijfers of ‘voldoende of onvoldoende. Zo’n formulier krijgt een uniek ID, waarna hij uit te lezen is in, bijvoorbeeld, AFAS Profit.”  

Dit zorgt ervoor dat zo veel mogelijk communicatie veilig plaatsvindt binnen de leeromgeving en gebruik van verouderde templates voorkomen wordt. Alles binnen handbereik. Simpel en eenvoudig.

Techniek

  • Sterke integratie met AFAS Profit
  • Koppeling met Moodle elearning sofware
  • Back-end API is gemaakt op basis van Symfony
  • Front-end applicatie is gebouwd in React

NSPOH over Mijn NSPOH & Yard

Ingewikkeld wordt het vanzelf, eenvoud moet je ontwerpen

“Een belangrijk uitgangspunt bij de keuzes die we als opleidingsinstituut hebben gemaakt is eenvoud. Eenvoud zorgt voor een focus. Dit voorkomt verwarring en geeft helderheid. Door het verminderen van keuzemogelijkheden en afleidingen wordt de kern beter zichtbaar. Dit bevordert het uiteindelijke resultaat. 

Er is veel gedaan: het ontwerpen van schermen, het verplaatsen in een gebruiker, de hoeveelheid informatie binnen deze omgeving en natuurlijk de technische en functionele kant. Goed zoeken naar de juiste balans tussen eenvoud en je beperken tot de kern van een digitale leeromgeving heeft altijd centraal gestaan. 

Klaar….? Echt niet! We hebben er zin in samen met lead developer Melvin binnen de leeromgeving nog meer toegevoegde waarde te creëren.

NSPOH over de samenwerking met Yard

Naast de leeromgeving betekende dit ook een aanpassing in de integratie met de website, het inschrijfproces, het onboarden van deelnemers en een naadloze aansluiting met de omgeving die verantwoordelijk is voor het samenstellen van het leermateriaal. De diversiteit aan gebruikers, de dynamiek binnen het onderwijs en de verschillende applicaties die dit als geheel ondersteunen, maakt het project complex en uitdagend. 

Wij hebben Yard in deze samenwerking leren kennen als kundig, meedenkend en flexibel. We zijn sinds een paar maanden live. Klaar….? Echt niet! We hebben er zin in samen met de lead developer Melvin binnen de leeromgeving nog meer toegevoegde waarde te creëren. “

Madeleine Noman, NSPOH

Deelnemer en docent tegelijkertijd

In MijnNspoh kun je gemakkelijk wisselen tussen zogenoemde rollen. In het kort: een beoordelaar heeft andere functionaliteit tot zijn beschikking dan een deelnemer, maar soms kent een gebruiker beide rollen.

De back-end is daarop ingericht. Daardoor is een gebruiker gemakkelijk in staat om met een zelfde inlogaccount van rol te wisselen. Laagdrempelig dus!

NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame en inspirerende medewerkers. De Mijn NSPOH-omgeving helpt daarbij

Melvin, lead developer bij Yard | Digital Agency

Dashboard

De leeromgeving is een groot succes. Inmiddels zijn er al meer dan vijftienduizend gebruikers, circa 180 opleidingscohorten en ruim 2300 modules en er wordt volop gebruik van gemaakt.  

Maar de mijn-omgeving is nog niet klaar. Melvin: “We gaan in de toekomst een statistiekendashboard en een rapportagesysteem bouwen, zodat de NSPOH nog meer datagedreven te werk kan gaan. Ook de ontwikkeling op de mobiele devices komt later aan bod en de doorontwikkeling van functionaliteiten, omdat deze omgeving, net zoals het onderwijs, nooit stilstaat.”  

“Wat mij betreft is dit een mooi voorbeeld van wat we bij Yard kunnen”, zegt hij tot besluit.  

Meer van dit soort projecten.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.