Spring naar content

Observeren

Signaleer ontwikkeling

Beslissen

Neem een ontwikkelgerichte beslissing

Registreren

Geef inzicht in ontwikkeling

Bij de Nederlandse montessorischolen is er een grote behoefte aan slimme ondersteuning van het kernproces in de klas. Het gaat hierbij om het op een gebruikersvriendelijke wijze bijhouden van observaties, het maken van een planning per kind en uiteindelijk het registreren en rapporteren van de ontwikkeling van de kinderen.

Deze voorinschrijving heeft als doel aan te tonen dat voldoende scholen zich committeren aan het gebruik van Cfolio zodat een solide basis ontstaat om te kunnen starten met de ontwikkeling en toekomstige ondersteuning te garanderen. Wanneer 20 scholen zich ingeschreven hebben, gaat de ontwikkeling van start.

Planning

De planning is om zo spoedig mogelijk te starten met de bouw. We verwachten Cfolio gereed te hebben in september 2020.

Na de lancering van de nieuwe versie gaan we stap voor stap nieuwe onderdelen toevoegen.

Organisatie

De ontwikkeling, beheer en support vindt plaats bij Yard in Utrecht. Yard is een gerenommeerd online bureau dat veel opdrachtgevers heeft in zorg, overheid en onderwijs. Zij werkt onder andere voor de MBO Raad, SLO en de KNVB.

Yard bestaat uit 30 designers, ontwikkelaars en projectleiders. Voor de ontwikkeling van Cfolio formeert Yard een team van designers en ontwikkelaars die onder leiding van een projectleider samen met maximaal 4 scholen aan de slag gaat met het bouwen van de nieuwe versie.

De scholen gaan ook aan de slag met het opstellen van de uniforme doelen, het curriculum. Hiervoor formeren we een aparte werkgroep. Bij de ontwikkeling en distributie zijn Nienhuis Montessori en Vivid Onderwijs betrokken.

Garantie op kwaliteit

Tijdens het designtraject stellen we een lijst met acceptatie criteria op. De ontwikkelscholen zullen dit document gebruiken om bij oplevering te testen. Als Cfolio hieraan voldoet, is uw voorinschrijving bindend voor afname. Mocht dit niet het geval zijn dan ben u dus tot niets verplicht.

Tarief

De abonnementskosten bedragen 0.75 cent per kind / per maand. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks voorafgaand aan het schooljaar gefactureerd . De teldatum voor het aantal leerlingen is 1 oktober. We starten met de ontwikkeling als minimaal 20 scholen zich ingeschreven hebben.

De volgende staffel is van toepassing

De NMV ondersteunt Cfolio.

Diverse scholen doen reeds mee met Cfolio. Samen zijn we de app aan het bedenken. De bouw gaat van start als 20 scholen meedoen. De NMV is voornemens Cflio te ondersteunen door 20 NMV scholen één jaar lang 30% subsidie te verstrekken. Deze scholen doen al mee!

  • De Eerste Westlandse Montessorischool in Monster (Maaike Kramer)
  • Vreugde & Rust in Leidschenveen (Maarten Stuifbergen, Bianca Boutesteijn)
  • Apollo in Leiden (Antoinette Poldervaart)
  • Passe Partout in Apeldoorn (2 scholen, Robert van Woudenberg)
  • Montessorischool Vreugde & Rust in Voorburg (Rob van der Veer)
  • Montessori Kindcentrum LEF in Utrecht (Pelle van den Berg & Selma Niland)
  • Montessorischool Schiedam
  • Montessorischool Köpenick (DLD) – Andrea Donath

Ja, wij doen mee!

voorinschrijving Cfolio