Yard Community sprak met Marcel Jongmans, programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Hof van Twente, over hun torenhoge ambities en uitdagingen.

“Wij, de gemeente Hof van Twente, staan voor een grote uitdaging. In 2035 willen we een energieneutrale gemeente zijn. Dit doel bereiken we alleen als gemeente, ondernemers en inwoners samenwerken. Onze grootste uitdaging is om lokale initiatieven op een sublieme manier te ondersteunen, bewustwording bij inwoners te creëren, een inspiratiebron te zijn met goede voorbeelden, mensen met ideeën bij elkaar te brengen en kennis op elkaar af te stemmen. Zodat dromen werkelijkheid worden.

De grondhouding in Twente is om eerst de kat uit de boom kijken. Ondanks deze terughoudendheid zie ik ook dat er veel gebeurt in de Hof. De kunst is om al het goede in beeld te brengen. Samen met Hofkracht lanceerden we een projectenkaart. Hofkracht bestaat uit een groep inwoners die zich inzet om meer bekendheid te geven aan duurzaamheid. De gemeente ondersteunt deze groep. Op de projectenkaart staan 62 initiatieven die bijdragen aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Denk daarbij aan een warme truiendag tot zonneparken, van zeepkistenrace tot biovergisters. De projectenkaart is één van de producten die we hebben gelanceerd. Samen met Hofkracht organiseren we ook ‘het Hofkracht & woonfestival’, diverse inspiratie-avonden en de jaarlijkse Duurzaamheidsprijs. Daarnaast versturen we een nieuwsbrief en publiceren we leuke weetjes en nieuwtjes op onze website en facebookpagina.

Je kunt stellen dat er veel gebeurt, het thema duurzaamheid leeft en de Hof komt in beweging. Mijn bijdrage aan het realiseren van die mooie ambitie is vooral gericht op drempels verlagen, verbindingen leggen, initiatiefnemers verbinden, kennisuitwisseling stimuleren en vernieuwingen aanjagen.

Daarbij staat de initiatiefnemer centraal, want zonder hen geen energieneutrale gemeente in 2035 en dus geen duurzame toekomst.”

Deel:

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.