Bijdragen aan de missie

Sinds 2002 werken we vooral voor organisaties in de zorg, overheid, verenigingen en het onderwijs. We kennen de (online) uitdagingen van deze verschillende branches, waardoor we onze kennis en ervaring zo effectief en efficiënt mogelijk in kunnen zetten. We gaan hierbij het liefst voor een langdurige samenwerking, waardoor je ons in kunt schakelen als een verlengstuk van jouw organisatie. Op deze manier kunnen we indirect bijdragen aan de missie van jouw organisatie, en jouw doelgroep online zo goed mogelijk bedienen.

Wij zijn online partner voor:

 • Zorg & welzijn.

  Wij helpen zorg- en welzijnsinstellingen om hun patiënten, cliënten en werknemers online zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

 • Overheidsinstellingen & gemeentes

  Als online partner helpen wij (semi-)overheden en gemeenten met hun communicatie en dienstverlening, en maken we participatie mogelijk.

 • Verenigingen & ledenorganisaties.

  Wij helpen branche- en beroepsverenigingen met het leveren van waarde aan hun leden én niet-leden, met de inzet van slimme online toepassingen.

 • Kennisinstituten & onderwijs.

  Als online partner helpen wij kennisinstituten en onderwijsinstellingen met het verzamelen, verspreiden en verrijken van kennis.

Even sparren? 

Op zoek naar een manier om jouw doelgroep online zo goed mogelijk te ondersteunen? We denken graag vrijblijvend met je mee.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.