Verenigingen zijn door snelle maatschappelijke veranderingen zoals individualisering en digitaal werken genoodzaakt zich aan te passen. Ze zoeken nieuwe leden,...