Hoe kun je als vereniging een online platform inzetten om meer leden te werven? Wat is het nut van open en besloten content? En: hoe zorg je dat professionals onderling kennis uitwisselen? Siebe van Schalkwijk, projectleider van Yard Digital Agency, geeft de nodige tips om als vereniging te kunnen groeien met behulp van een website of platform. 

Tip 1. Zorg voor een verenigingsaccount

Deze tip klinkt een beetje logisch, want veel verenigingen hebben al een website waarop leden kunnen inloggen. Maar een enkele inlog is eigenlijk niet voldoende. Om je leden echt te kunnen helpen is extra informatie essentieel. Want: wie is die persoon eigenlijk? Hoe oud is ‘ie, wat heeft hij/zij gestudeerd en waar liggen zijn of haar interesses? Hoe meer je van iemand weet, hoe beter je die persoon kunt bedienen. Daarbij is het overigens wel van belang rekening te houden met de huidige privacywetgeving, want niemand wil dat zijn of haar gegevens zomaar op straat komen te liggen. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevenskun je de meest recente wetten en oplossingen lezen.

Vereniging van Ziekenhuizen
Kennis over leden is niet alleen handig voor de vereniging, maar ook voor leden zelf. Want als je weet welke expertises collega’s hebben, kun je daarmee in contact komen. Concreet voorbeeld? Binnen Yard hebben wij het ledennet voor de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) opgezet. Inmiddels kent dat ledennet meer dan vierduizend deelnemers die allen specifieke kennis binnen zijn of haar vakgebied hebben. Zoek je bijvoorbeeld iemand die gespecialiseerd is in huisartsenbeleid of wil je meer weten  over het inzetten van patiëntprofielen? Binnen het ledennet kun je gemakkelijk in contact komen met experts die je met dit soort onderwerpen kunnen helpen. En dat is dan ook (een van de) reden(en) om eventueel lid te worden van de vereniging.

Video: zo krijg je meer leden met behulp van een website of platform

Tip 2. Zorg voor een goede wisselwerking tussen open en besloten content

Voor een platform of website van een branche- of beroepsvereniging is goede content essentieel, want daarmee creëer enorm veel waarde. Maar daarbij is het wel van belang goed te kijken naar het verschil tussen open en besloten content. Met open content bedoelen we in dit geval artikelen, video’s of infographics die altijd te bekijken is, of je nu lid (of: ingelogd) bent of niet. Content die goed vindbaar is in Google en daarmee dus een aanzuigende werking naar je verenigingsplatform creëert. Mensen zoeken via internet op een specifiek onderwerp en komen terecht op je site.

Tot zover niets mis, maar in een ideale wereld wordt die bezoeker ook lid van je vereniging. Dat kun je bijvoorbeeld bereiken door sommige, uitgebreide stukken alleen beschikbaar te maken voor leden. Dit soort ‘besloten content’ is sterk in opkomst, bijvoorbeeld bij moderne nieuwsmedia als NRC.  Je kunt ook kiezen voor een variant waarbij je als bezoeker een aantal artikelen gewoon kunt lezen, waarna je alsnog lid moet worden. Is de content in zo’n geval relevant genoeg, dan zal de lezer overwegen om lid te worden van je platform of vereniging. Eigenlijk zet je je content in als een soort van teaser: potentiële leden kunnen denken: ‘Hé, dit is tof, ik word ook lid!’

Potentiële leden kunnen denken: ‘Hé, dit is tof! Ik word ook lid!’

TVVL Connect
Voor de vereniging van de installatiebranche ontwikkelde Yard Internet een uitgebreid kennisnet waarbij goed is nagedacht over exclusieve content en open content. We stelden samen met TVVL de vraag: welke content geven we weg, en welke is exclusief voor TVVL leden? Het antwoord zit ‘m in de vorm van content. Zo staan uitgebreide interviews en de kennisbank voor het grootste gedeelte achter ‘een slotje’, maar events en workshops zijn wel beschikbaar. TVVL Connect telt inmiddels meer dan zeshonderd leden en dat aantal is sterk groeiende.

Tip 3. Zorg voor uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden

Een vereniging bestaat niet uit een homogene groep. Nee, een vereniging bestaat juist uit kleine groepen van mensen. Dan moet je denken aan ledenraden, commissies of mensen met een specifieke expertise of leden die in een bepaalde regio wonen. Al die groepjes willen met elkaar in contact staan om bijvoorbeeld kennis uit te wisselen of online samen te werken. Het is van belang dat je als vereniging die mogelijkheid faciliteert. Dat kan zowel in een open- als een besloten vorm. Die laatste geniet bij veel verenigingen en groepen de voorkeur: niet iedereen zit immers te wachten op hele specifieke informatie. Bovendien kun je in een open vorm privacygevoelige content niet kwijt. Wat we maar willen zeggen: een afgesloten groep kan heel handig zijn wanneer er heel gerichte kennis wordt gedeeld.

Fysionetwerken
Zo hebben we binnen Yard Internet fysionetwerken.nl gebouwd. Dit is het platform van en voor professionals in de fysiotherapie, opgericht door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Fysiotherapie is echter een zeer breed begrip en kent veel subcategorieen en precies daar komen de groepen om de hoek kijken. Zo zijn er werkgroepen voor Geriatrie Fysiotherapie, voor werken met Kinderen en Jongeren of Neurologie. Stuk voor stuk secties met eigen karakteristieken. Als je als potentieel lid van KNGF graag de discussie wil aangaan over neurologie, moet je dus lid worden van de besloten groep Neurologie. En zo word je lid van de vereniging. Winwin, heet dat.

Meer tips of informatie? Neem contact met me op via siebe@yard.nl.

Deel:

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.