Samen met Yard, blijven gemeenten hun online-producten doorontwikkelen. Dit heeft ook voordeel voor andere gemeenten. Na oplevering kunnen namelijk alle gemeenten – ongeacht of ze onderdeel waren van het ontwikkelingsproces – gebruikmaken van de nieuwe functionaliteiten. Dit Open Webconcept (OWC) helpt gemeenten sneller, efficiënter en goedkoper door te ontwikkelen. De komende tijd zal Yard drie nieuwe bouwblokken opleveren die gemeenten onder andere helpt te voldoen aan (nieuwe) wettelijke eisen.  

Gemeenten die als klant betrokken zijn bij OWC, kwamen deze maand bijeen om deze nieuwste ontwikkeling samen te bespreken. Zo weten wat eraan zit te komen en kunnen ze mogelijk vroegtijdig aanhaken.    

MijnZaken

Gemeenten moeten tijdens een aanvraagproces alle documenten toegankelijk stellen voor aanvragers. Yard is hiervoor een portal aan het inrichten genaamd: MijnZaken. Het instrument geeft inwoners via een kanaal naar keuze en op laagdrempelige wijze inzicht in de real-time status van hun aanvraag bij de gemeente. Het is mogelijk om deze omgeving ook te koppelen met een bezoekers persoonlijke informatiepagina met o.a. relevante wijkinformatie en persoonlijk zaken als uitkeringsinformatie.     

Met deze omnichannelaanpak staat de vraag van een inwoner centraal en kan de gemeente de vragen van inwoners gemakkelijk volgen en presenteren. 

Single Digital Gateway (SDG)

Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening waarmee alle EU-burgers en -bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale dienstverlening in andere EU-lidstaten. Vanaf december 2022 zijn alle gemeenten verplicht informatie over producten en diensten te ontsluiten via het portaal YourEurope.eu.  

Yard is een functionaliteit aan het ontwikkelen waarmee gemeenten de verplichtte informatie in hun product en dienstcatalogus maar op één plek hoeven aan te passen – namelijk op de plek waar ze ook hun producten invoeren. De nieuwste versie van de verplichte tekst wordt hier ook automatisch binnengehaald. Redacteuren kunnen op dezelfde scherm in het CMS deze tekst inzien en wanneer nodig hun eigen tekst hierop aanpassen. Hun eigen tekst wordt dan teruggekoppeld en zichtbaar op beide websites. Deze functionaliteit is beschikbaar om zowel de Producten en Diensten in het Nederlands als in het Engels aan te leveren.   

Efficiëntere zoekfunctie  

Zoeken is een van de belangrijkste functionaliteiten op een gemeentewebsite. Daarom kijkt Yard samen met gemeenten hoe deze al gebruiksvriendelijke zoekfunctie nog beter kan worden. Yard zit in de testfase van een zoekfunctie waarbij een bezoeker via een instant autocomplete nog sneller vindt wat die zoekt. ‘Rij’ intypen is genoeg om de pagina over aanvragen van een nieuw rijbewijs te vinden. Achter de titel staat ook aangeven wat voor content het is, om zoeken nog efficiënter te maken. En het zoekt naast webpagina’s ook in alle mediabestanden van de website.  

De zoekresultaten zijn nu gelijk aanklikbaar zonder tussenkomt van een overzichtspagina van zoekresultaten. Snel, efficiënt en gebruiksvriendelijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Open Webconcept? Lees ook Het Open Webconcept: één digitale oplossing voor alle gemeenten.  

Deel:

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.