Bij Yard Digital geloven we in open source webontwikkeling. We doen dat met WordPress, één van ’s werelds meestgebruikte open source contentbeheersystemen.

Een stukje internetgeschiedenis

Om uit te leggen waarom wij in open source geloven, moeten we eerst even terug naar het begin. Want wat is dat nou: open source? Vandaag de dag is (web)software grofweg verdeeld in twee werelden: open source en closed source.

Kort door de bocht komt het er op neer dat de broncode van open source software publiekelijk toegankelijk, inzichtelijk, bewerkbaar, kopieerbaar, uitbreidbaar en deelbaar is. De broncode van closed source is dat per definitie niet, ongeacht welk doel of businessmodel achter de software zit.

Open source en closed source zijn daarmee dus niet te verwarren met gratis en commercieel; er zijn talloze voorbeelden van commerciële open source software en gratis closed source software.

De verdeling tussen open en closed source is ontstaan vanuit een bepaalde filosofie: de filosofie van het verbinden en delen. Een filosofie die inherent verbonden is met het ontstaan van het internet. Het waren voornamelijk universiteiten die, in lijn met de wetenschappelijke principes van het delen van kennis, in de jaren ’50 en ’60 hun software via de eerste internetverbindingen openlijk begonnen te delen om zo elkaars computertechnologie te verrijken.

Met het groter worden van computer- en internettechnologie werd software echter steeds meer vercommercialiseerd door bedrijven en vaker gesloten voor wijziging. Het resultaat is twee sterke tegengestelde stromingen. Welke moet je nu kiezen?

7 redenen waarom wij geloven in open source

Voor ons als experts op het gebied van online strategie is de keuze vaak een no-brainer, zowel technisch als (web)filosofisch gezien. Hieronder staan 7 redenen.

  1. Vrijheid. Het is geen probleem als de software off-the-shelf niet precies is wat je zoekt. Open source biedt vrijheid om de software aan te passen/om te bouwen naar je eigen behoeften, te koppelen aan software die je al hebt en onderdelen te integreren of te combineren met elkaar. Handig toch?
  2. Stabiliteit. Open software is stabiel: het risico op zakelijke beslissingen om het roer om te gooien of de stekker uit een project te trekken is klein omdat er vaak geen commerciële bedrijfsbelangen gemoeid zijn met de ontwikkeling van de software. Je kunt er dus op bouwen en vertrouwen.
  3. Wereldwijde communities. Bij grotere open source projecten ontstaan vaak wereldwijde communities die ontwikkelen en bijdragen. Kennis en hulp bij het ontwikkelen in open source komt vanuit die community. Als klant van Yard Digital huur je dus niet één ontwikkelpartij, maar ook iedereen die ons helpt.
  4. Transparantie. Het is transparant: je kunt precies weten wat de code van de software doet en wat er met je data gebeurt. Het is geen black box.
  5. Continuïteit. Vendor lock-ins worden voorkomen. Omdat iedereen de code mag zien en (her)gebruiken kun je gemakkelijk van ontwikkel- of supportpartij wisselen. Zo ben je niet afhankelijk van de ontwikkelende partij!
  6. Wendbaar en flexibel. Open source kent vaak geen logge organisatie die de touwtjes in handen heeft. Het is juist wendbaar en flexibel, waardoor het snel met de nieuwste ontwikkelingen mee kan gaan.
  7. Onafhankelijk. Open source is onafhankelijk: het gedijt bij de idealen en overtuigingen van de community die het ontwikkelt en vaak niet bij commerciële doelen. Juist niet. En daarmee is open source veel minder vatbaar voor politieke, economische of sociale veranderingen. In crisistijden blijven open source communities doorontwikkelen en groeien.

Deze redenen willen overigens niet zeggen dat open source per definitie een goedkoop alternatief is voor closed source. Juist door de bovengenoemde redenen kan een open source oplossing een zelfde prijskaartje hebben als een closed source oplossing. Je weet alleen wel beter wat je krijgt en je kunt er vervolgens mee doen wat je wilt.

Bonusargumenten

Soms gebeurt het dat een klant na het horen van deze redenen nog niet overtuigd is van de voordelen van open source. Vaak horen we dezelfde tegengeluiden die eenvoudig weerlegt kunnen worden met onderstaande bonusargumenten:

“Het is wel erg duur voor een product dat iedereen (gratis) kan gebruiken. Mijn neefje/buurjongen/verre vriend kan het ook.” 

Tja, dat is misschien wel zo, maar met open source neem je niet alleen een product af, maar de kennis, ervaring en service van een heel team. Het neerzetten van een WordPress-website kan bijna iedereen, dat klopt. Maar weten hoe je de website moet ontwerpen, bouwen, inzetten en onderhouden om je doelen te halen, dat weet niet zomaar iedereen.

“Iedereen kan er aan werken, dus ook amateurs. Wij willen professionele software.” 

Dat klopt. Het open source werk van een amateur zal echter eerder, vaker en beter worden nagekeken en verbeterd door professionals dan een amateur die closed source ontwikkelt. Juist door de zichtbaarheid en transparantie van de code wil de ontwikkelaar een zo professioneel mogelijk product neerzetten zonder bugs, fouten of slechte code.

“De doorontwikkeling en support kan uitsterven bij een klein team.” 

Dat klopt ook. Is dat echter anders bij kleine ontwikkelteams die closed source werken? Mocht het gebeuren dat een ontwikkelaar of -team stopt met support of doorontwikkelen van jouw product dan kun je bij open source altijd nog gemakkelijk met een ander verder. Bij closed source is dat niet zo eenvoudig.

“Er is geen heldere roadmap van doorontwikkeling van de software. Ik weet niet waar ik aan toe ben op lange termijn.” 

Juist het ontbreken van een in beton gegoten langetermijnvisie houdt de software wendbaar en flexibel. Technische ontwikkelingen gaan zo snel dat een roadmap vaak alleen schijnzekerheid biedt. Een andere mooie bijkomstigheid: als onderdeel van de community kun je zelf ook meedenken over de doorontwikkeling!

Overtuigd?

Cool! De kernboodschap: kiezen voor open source is meer dan een financiële of technische keuze. Kiezen voor open source is een principiële en ideologische keuze die vaak beter past bij de snel veranderende omgeving waar moderne organisaties zich in bewegen, zowel binnen Zorg en Welzijn als daarbuiten.

Deel:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.