Een uitgebreid online community platform kan een geweldig visitekaartje zijn voor je branche- of beroepsvereniging. Tegelijkertijd is het omgekeerde ook waar: een slechtlopende of onfunctionele community kan averechts werken als het gaat om zaken als ledenwerving of kennisdeling. Daarom geven we drie tips om je online community tot een succes te maken. 

Tip 1. Zorg voor concrete doelstellingen en evalueer deze regelmatig

Voordat je als vereniging besluit te starten met een online platform of community, is het heel belangrijk je af te vragen wat je precies wil bereiken. Dat klinkt als een state in the obvious, maar het helpt als je doelen concretiseert. ‘Meer interactie’ is bijvoorbeeld geen echt doel, want heel relatief. Wat is meer? En wat is interactie precies?  Wat we maar willen zeggen, maak je doelen meetbaar. Een handige manier om dit te doen is gebruik te maken van de zogenoemde SMART-strategie. Daarover kun je hier meer lezen.

‘Meer interactie’ is geen echt doel, want heel relatief. Wat is meer? En wat is interactie precies?

Doelen gesteld? Dan is het belangrijk om met regelmaat te evalueren. Een website is eigenlijk nooit af en kent voortdurend verbeterpunten. Door continu te kijken naar behaalde (en: niet-behaalde) resultaten kun je gericht updates doorvoeren om bijvoorbeeld een betere conversie of meer verkeer te krijgen.

Een mooi voorbeeld is het platform Revalidatie Kennisnet van vereniging Revalidatie Nederland. Na de lancering liep het in eerste instantie storm op de site, maar na verloop van tijd begon dat af te nemen. Toen hebben we samen uitgebreid gekeken naar verbeter punten op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. De conclusie: het design moest iets eenvoudiger van opzet. Zo zijn er subtiele uiterlijke kenmerken verandert en hebben we de uitgebreide kennisbank, een van de speerpunten van de site, vereenvoudigd. Zo is het voor de gebruiker een stuk makkelijker om de informatie te vinden die hij of zij zoekt. Het resultaat: mensen blijven langer hangen op het platform en het terugkerend verkeer is flink groeiende.

Tip 2. Zorg voor ambassadeurs en early adaptors voor je online platform

We helpen je vast uit de droom: hoe groot, succesvol of populair jouw vereniging ook is, het is een illusie om te denken dat een online platform uit zichzelf een succes wordt. Een community moet eigenlijk altijd aangejaagd worden. Meestal worden daar webredacteuren of communicatiemedewerkers voor aangesteld, maar het is heel handig om binnen je vereniging op zoek te gaan naar ambassadeurs. Early adaptors die al bij lancering van je kakelverse community actief posten en de interactie met nieuwe leden aangaan. Zodra een potentieel lid ziet dat een community vaak gebruikt wordt, dan zul hij of zij veel sneller geneigd zijn om ook deel te nemen. Dat klinkt als een open deur, maar het komt regelmatig voor dat een kennisplatform wordt opgezet om vervolgens een stille dood te sterven. En dat is zonde.

Om die stille dood te voorkomen had NVTZ, dat is de Nederlandse vereniging voor toezichthouders in zorg en welzijn, een aantal experts gevraagd om regelmatig uitgebreide en inhoudelijk sterke blogs te schrijven om het publiek te prikkelen. En met succes: er zijn inmiddels zo’n 4000 professionals actief op het platform, dat bovendien ruim 800 werkgroepen kent.

Door actieve gebruikers te waarderen zullen ze trouw blijven aan je vereniging en platform.

Tip 3. Waardeer actieve gebruikers en vier concrete mijlpalen

We leven in het digitale tijdperk. Een tijdperk waarin mensen voortdurend met elkaar in contact staan en daar wat van vinden. Dat kan er soms best heftig aan toe gaan, maar discussie is goed voor de groei van een community. Belangrijk daarbij is waardering: veel gebruikers posten en interacteren op vrijwillige basis. Ze vinden het interessant en leerzaam om met vakgenoten in contact te komen, maar elk mens is gevoelig voor complimentjes. Door actieve gebruikers te waarderen, bijvoorbeeld door een speciaal ‘pro-account’ te leveren bij een bepaalde hoeveelheid posts, artikelen of reacties, zullen ze trouw blijven aan je vereniging en platform. Of doe een uitgebreid interview wanneer een gebruiker iets interessants heeft gepost. Die waardering kan overigens ook nog een stuk simpeler: biedt een like- of deelfunctie aan. Niet voor niets zijn de ‘likes’ of ‘hartjes’ op Facebook en Instagram een groot succes en heeft Twitter haar timeline opnieuw ingedeeld op basis van ‘meest interessante tweets’.

Tot slot werkt waardering ook op een andere manier: een online lid van jouw platform of community hoeft (in sommige gevallen) geen lid te zijn van je vereniging. Hij of zij kan echter wel denken: dit platform is zo handig, dat ik me bij de branche- en beroepsvereniging ga aansluiten.

Mocht je online community platform nou een groot succes zijn, dan is het slim om specifieke, meetbare mijlpalen te vieren. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde hoeveelheid bezoekers, posts of leden. GGD GHOR Kennisnet , het platform van GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie voor alle GGD’en en GHOR-bureau’s van Nederland, doet dat heel slim. Op het moment dat het elke keer een X aantal leden heeft, wijdt het daar een uitgebreid artikel aan. Dat is niet alleen leuk om te lezen, maar toont ook gelijk de impact van het platform. Win-win, dus.

Andere artikelen over online communities

Jouw doelgroep laten floreren door het faciliteren van dialoog, kennisuitwisseling, samenwerking en het leggen van verbindingen. Dat kun je doen…
De wens om deel te nemen aan fysieke bijeenkomsten loopt terug. Een digitaal clubhuis biedt uitkomst om mensen samen te…
Verenigingen zijn door snelle maatschappelijke veranderingen zoals individualisering en digitaal werken genoodzaakt zich aan te passen. Ze zoeken nieuwe leden,…

Deel:

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.