Online interactie wordt steeds belangrijker. Bijvoorbeeld omdat overheden in gesprek met burgers en bedrijven willen gaan, kennisinstituten de verbinding zoeken met de samenleving en omdat verenigingen hun leden hun meerwaarde willen laten zien. Een interactief platform kan hier bij helpen. Wij geven vier geslaagde voorbeelden.

Een community- of participatieplatform kent diverse voordelen. Die kun je stuk voor stuk opnoemen, maar wij laten het liever aan de hand van concrete cases direct zien. We bespreken daarom de platformen Samen Voor Elkaar, FNRS, TVVL Connect en RAW.nl.

Vier totaal verschillende platformen, maar wel met (in de kern) dezelfde functies. Namelijk:

  • Meedoen
  • Meedenken
  • Meebeslissen
  • Elkaar vinden

Meer informatie over dit soort platformen kun je overigens vinden op onze website over Yunits, het framework waar we interactieve dienstverlening mee realiseren. En onderaan dit artikel vind je een aantal relevante andere artikelen over het activeren van jouw doelgroep.

Welnu, de cases:

Samen voor Elkaar Overijssel: burgers en overheid online met elkaar in gesprek

Samen voor Elkaar is een platform voor burgerparticipatie geïnitieerd door de provincie, Arcon, Sportservice Overijssel, Stimuland en OVKK. Dat zijn een hoop (grote) namen, maar allen hebben ze één gemeenschappelijk doel: het mooier en beter maken van de provincie Overijssel.

En dat is precies waar Samen Voor Elkaar om de hoek komt kijken. Inwoners van de provincie Overijssel kunnen ideeën ter verbetering van de leefomgeving op de site zetten en direct concretiseren, dankzij koppelingen met en verwijzingen naar subsidiediensten. Deze burgerinitiatieven zijn zeer verschillend, van grote zaken als de restauratie en hergebruik van een klooster, tot het maken van roosters langs kleine wegen om de boel te onderhouden.

Tijdens de coronacrisis bewees Samen Voor Elkaar direct haar waarde: gemeentelijke overheden publiceerde over mogelijke (financiële) ondersteuning voor het zelfstandigen en het MKB, terwijl burgers zelf overlegden over zaken als mondkapjes of het brengen van een bosje bloemen aan eenzame ouderen.

Eigenlijk is niets te gek en dat is juist de kracht – burgers en overheid met elkaar in gesprek. Het onderlinge contact
Of zoals Jarno Vedders, communicatiespecialist van Samen Voor Elkaar het zelf zegt: “Het maakt niet uit of je een gedeputeerde of Jantje van drie hoog achter bent. De hoogste baas van de provincie reageert ook op berichtgeving. En daar komt dan weer respons op vanuit bewoners. Iedereen zit, kortom, op hetzelfde platform.”

Mensen kunnen via Samen Voor Elkaar stappen maken in de ontwikkeling van hun initiatief:

Jarno Vedders liep met zijn kinderen in Markelos langs verschillende monumenten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze monumenten ontstonden uit een burgerinitiatief.

FNRS: hoe een platform regio-overstijgend werkt

Een vereniging moet vooral haar leden helpen. FNRS, een roemrijke vereniging voor ruitersportcentra, merkte dat op dat vlak online nog veel te winnen viel. Daarom besloot de vereniging tot een hernieuwde website, met daarbij een kenniscommunity.

Het resultaat is indrukwekkend: 70 procent van alle leden had al binnen drie maanden ingelogd. Een unieke situatie meent Robert van Almkerk, coördinator van FNRS. “Onze leden zitten in stallen of maneges, en zitten eigenlijk niet achter een computer. Maar ons platform geeft ze de mogelijkheid om elkaar nog beter te kennen en van elkaar te leren.”

visuele weergave van het platform van FNRS. Zowel een beeld van mobiel, als tablet en laptop.

Als voorbeeld noemt de bevlogen coördinator moeilijke duurzaamheidsvraagstukken. “Veel ruitersportbedrijven willen zonnepanelen op het dak van hun stal of manege. Dan heb je te maken met subsidies en allerlei ingewikkelde zaken. Zaken waar iedereen die zonnepanelen wil, mee te maken krijgt. Als je die mensen bij elkaar brengt, dan kunnen ze elkaar helpen. Dat kan nu digitaal. Ze kunnen op een bijeenkomst lang met elkaar praten en dan online de discussie voortzetten. Online helpt offline. ”

Mensen van verschillende regio’s spreken elkaar bijna niet, maar digitaal kun je ze bij elkaar brengen, zegt Van Almkerk in onderstaande video:

‘Een platform kan goed helpen om de praktijkervaring van mensen naar binnen te halen. Daarmee kun je je producten of diensten weer verbeteren.

TVVL Connect: semi-open structuur voor tractie en betrouwbaarheid

TVVL Connect biedt professionals in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen de doelstelling van TVVL om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn. Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en techniek. Het idee heeft effect, want binnen twee jaar kent het meer dan duizend leden, tientallen werkgroepen en een uitgebreide kennisbank.

TVVL Connect kent een semi-open structuur, wat wil zeggen dat publicaties soms openbaar en zonder inlog beschikbaar zijn, en soms verborgen of gesloten. Dat is afhankelijk van (de gevoeligheid van) een onderwerp. Daarmee kent het een mooie kruisbestuiving tussen leden en niet-leden.

Zo’n systeem is een ideale oplossing wanneer je als instantie (lees: overheid, gemeente of provincie) meer de interactie wil aangaan met je publiek. Open publicaties creëren de nodige tractie, terwijl een inhoudelijke discussie uit bepaalde overwegingen verborgen kan blijven.

Bekijk hieronder de spectaculaire lanceringsvideo van TVVL Connect:

TVVL Connect kent een semi-open structuur.

RAW.nl: vehikel voor nieuwe standaarden

CROW is de kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Bij CROW staan samenwerken, groei in kennis en het delen van kennis centraal. CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Om dat te faciliteren kent het onder meer RAW.nl, een platform om te praten over de RAW-systematiek. Dat is een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en goed vast te leggen. RAW.nl moet daarmee uiteindelijk een breed platform voor onder meer kennis, projecten en nieuws omtrent de RAW-systematiek zijn.

Alle kennis die daaruit voortvloeit komt onder meer terug in de RAW-2020 bepalingen, een boekwerk met alle contractsystematiek die wordt gebruikt om de prestaties van aannemers van civieltechnische werken te meten. Dit standaardwerk is bepalend voor de toekomst van de Nederlandse infrastructuur.

Daarmee bewijst RAW.nl zijn waarde. Partners delen online hun kennis en ideeën, wat vervolgens wordt gebundeld in een naslagwerk voor iedereen in de branche.

Minister van Infrastructuur en waterstaat Cora van Nieuwenhuizen noemt het ‘de bijbel voor de infrastructuur’:

‘Het is geen lectuur voor in de vakantie, maar ik ga er zeker naar kijken’, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen met een knipoog,.

Kennismaken?

Graag leren we je kennen en denken we vrijblijvend mee over je uitdaging.

Artikelen over community’s

Wij leggen de online community lifecycle uit aan de hand van een aantal specifieke kenmerken en vertellen hoe je dat in je voordeel kunt laten werken
FNRS, de federatie van ruitersportcentra, was toe aan vernieuwing. Een nieuwe merkpositionering, waarbij de kernwaarden van de branchevereniging veel duidelijker…
Een uitgebreid online community platform kan een geweldig visitekaartje zijn voor je branche- of beroepsvereniging. Tegelijkertijd is het omgekeerde ook…

Deel:

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.