Waarom zou je als organisatie zelf een community lanceren? Die vraag wordt vaak aan ons gesteld. Yard Digital Agency geeft zeven redenen waarom starten met een online community een goed idee is.

1. Krijg inzicht in wensen en behoeften van de deelnemers

Met een eigen community in eigen beheer, krijg je inzicht in alle data en verkeer. Je kunt precies zien wat je gebruiker beweegt op je platform. Deze inzichten kun je vertalen naar nieuwe producten. Onze opdrachtgever Kenniscentrum Sport ontdekte bijvoorbeeld dat er veel inhoudelijke vragen waren over subsidies: Hoe projecten gefinancierd te krijgen. Daarover hebben zij vervolgens nieuwe content gepubliceerd en zijn een samenwerking aangegaan met het adviesbureau Vindsubsidies. Zo kun je heel gericht te werk gaan en zelfs nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.

2. Vind het wiel niet opnieuw uit

Via een community breng je gelijkgestemde deelnemers bij elkaar die vaak met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben. Door ze op één platform samen te brengen, kunnen ze kennis uitwisselen en elkaars vragen beantwoorden. Zo kunnen professionals uit verschillende organisaties of regio’s ook van elkaar leren. Op het platform van GGD GHOR Nederland werken bijvoorbeeld de communicatieadviseurs van alle regionale vestigingen met elkaar samen in een online werkgroep.

3. Verhoog de klanttevredenheid

Via een community kun je als organisatie laagdrempelig en rechtstreeks met de doelgroep communiceren. De doelgroep kan rechtstreeks met de medewerkers van de organisatie contact opnemen. Dat wordt altijd gewaardeerd en versterkt de klantrelatie.

4. Verbind deelnemers, ook intersectoraal

In veel professionele domeinen neemt de multidisciplinaire samenwerking toe. Jeugdzorg-professionals bijvoorbeeld werken samen met maatschappelijk werkers in de wijk en met medewerkers van de gemeente. Meestal werken professionals uit verschillende sectoren bij verschillende organisaties met andere informatiesystemen. Met een interactief online platform kun je online samenwerkingen en informatie delen over organisatie- en sectorgrenzen heen.

5. Versnel innovatie met kennis van de crowd

Als je in een community vraagstukken deelt, kunnen meerdere mensen – vanuit verschillende perspectieven – input geven. Zo heeft het Kennisnet Geboortezorg van College Perinatale Zorg een vraag-antwoord module, waarbij professionals uit de Geboortezorg – verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers, onderzoekers – elkaar helpt met het beantwoorden van vragen.

6. Verbind gevalideerde informatie met praktijkkennis

Kennisinstituten, verenigingen en andere kennisintensieve organisaties verspreiden vaak kennis op basis van wetenschappelijke, gevalideerde onderzoeken. Wetenschappelijke theorieën sluiten echter lang niet altijd aan bij de weerbarstige praktijk. Professionals kunnen met hun ervaringen uit de praktijk de wetenschappelijke kennis verrijken.

7. Vergroot efficiency

Met een community kan een organisatie kernactiviteiten efficiënter uitvoeren. GGD GHOR Nederland deelt via haar werkgroepen in GGD GHOR Kennisnet haar richtlijnen met het veld. Diverse communities maken gebruik van de evenementen module om het aanmeldproces te stroomlijnen. Denk ook het aan automatisch mailen van groepen mensen met bepaalde kenmerken (beroepsgroep, regio) of het eenvoudig uitzetten van digitale enquêtes.

Deel:

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.