Gepersonaliseerde content 

1SociaalDomein is in essentie bedoeld om vraag en antwoord bij elkaar te brengen. Gebruikers van het platform kunnen gratis een profiel aanmaken en daarbij aangeven wat hun expertise is. Wanneer iemand een vraag stelt op het platform, kan diegene aanvinken onder welke categorie de vraag valt. Bijvoorbeeld Armoede & Schulden, Wet- en regelgeving of Wijkgericht werken. Als de vraag wordt ingediend, stuurt het systeem deze automatisch naar iedere geregistreerde gebruiker die de betreffende categorie als zijn expertise heeft aangevinkt.

Over 1SociaalDomein 

Op 1Sociaaldomein.nl helpen professionals elkaar met vragen waar ze in hun dagelijks werk tegenaan lopen. Bedoeld voor iedereen die professioneel betrokken is bij het sociaal domein: uitvoerende professionals, teamleiders, gemeenteambtenaren, adviseurs en onderzoekers. Via dit platform kunnen zij elkaar vinden en gebruikmaken van elkaars expertise. Samen bouwen zij aan een sterker sociaal domein.

Dit platform verbindt iedereen die professioneel betrokken is bij het sociaal domein. Om elkaar verder te helpen met kennis en ervaring.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.