Informatie goed vindbaar maken en leesbaar houden, dat is het doel

Gerri Bres, communicatieadviseur van Altrecht legt uit: “Onze website, www.altrecht.nl moet patiënten, naasten en verwijzers op een heldere en begrijpelijke manier informeren over de organisatie en waarvoor zij terecht kunnen bij Altrecht. Samen met de designers van Yard zijn we continu bezig om de informatie op onze site makkelijk vindbaar en goed leesbaar te houden. Wat Yard een fijne partner maakt, is dat zij meedenken in het ontwikkelen van nieuwe functies, die passen bij de ontwikkeling van onze organisatie. Ook is Yard zeer goed bereikbaar, levert een fijne service en voor spoedklussen wordt altijd ruimte gemaakt.”

Waar we aan gewerkt hebben zijn bijvoorbeeld:

  • Landingspagina’s per zorgeenheid voor duidelijke communicatie
  • ‘Long pages’, omdat we in statistieken zien dat mensen meer scrollen dan klikken
  • Integratie met social media zorgt voor interactie

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling.

Zorgeenheden centraal

Altrecht.nl geeft informatie over het aanbod, over de verschillende zorgeenheden en is er ruimte voor mensen om hun verhaal te delen. “We hebben gekozen voor een individuele landingspagina per zorgeenheid”, legt Michiel Meerdink van Yard uit. “We zien dat het klikgedrag van mobiele gebruikers (meer scrollen en minder klikken) ook naar desktop verschuift. Hier hebben wij op ingespeeld door op iedere landingspagina zo volledig mogelijk te zijn. Ook hebben we extra aandacht besteedt aan de leesbaarheid van de grote stukken tekst. Een automatische inhoudsopgave op de pagina’s van de zorgeenheden is hier een voorbeeld van.”Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling.

Naar meer interactie!

Altrecht wil graag meer interactie met de bezoeker op hun corporate website. Om deze interactie te vergroten is de site geïntegreerd met social media en is er een blog toegevoegd. Ook worden locaties, ziektebeelden en behandelingen aan een zorgeenheid gekoppeld. Hierdoor ontvangt de websitebezoeker meer en specifiekere informatie om de juiste vervolgstap te kunnen zetten.

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.