• Platform cognitieve
    begaafdheid

  • 360 professionals

  • 11 werkgroepen

Noemenswaardig 

  • Op een interactieve kaart zijn alle scholen vindbaar die vooroplopen op het gebied van talentontwikkeling.
  • Op het platform is recent beleid, wet- en regelgeving met betrekking tot begaafde leerlingen en uitdagend onderwijs overzichtelijk in kaar gebracht.
  • Er is een uitgebreide, gestructureerde themabank met daarin uitgebreide informatie over begaafdheid en talentontwikkeling.