• Platform cognitieve
    begaafdheid

  • 360 professionals

  • 11 werkgroepen

Noemenswaardig 

  • Op een interactieve kaart zijn alle scholen vindbaar die vooroplopen op het gebied van talentontwikkeling.
  • Op het platform is recent beleid, wet- en regelgeving met betrekking tot begaafde leerlingen en uitdagend onderwijs overzichtelijk in kaar gebracht.
  • Er is een uitgebreide, gestructureerde themabank met daarin uitgebreide informatie over begaafdheid en talentontwikkeling.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.