• Uitgebreid selfservice -portaal

  • 4.300 scholen

  • 5.000 vignet- aanvragen

Scholen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) én het MBO kunnen via MijnGezondeSchool vignet- en subsidieaanvragen doen. Dat doen ze door uitgebreide vragenlijsten in te vullen in het selfservice-portaal, die vervolgens binnen Gezonde School worden gecontroleerd. En dat werkt: op dit moment is zo’n 30% van de PO-scholen in Nederland vertegenwoordigd, de helft van alle VO-scholen doet mee en praktisch alle MBO-opleidingen zijn ingeschreven.

Gezonde School bevordert gezondheid en een gezonde levensstijl van leerlingen.

Vignet- en subsidieaanvragen

  • Uitgebreid selfservice-portaal;
  • Koppeling om subsidieaanvragen te doen;
  • 4.300 scholen geregistreerd;
  • 5.000 vignetaanvragen waarvan 3.000 goedgekeurd;
  • 250.000 beantwoorde vragen;
  • 500.000 verstuurde mailnotificaties.

Op ‘Mijn Gezonde School’ kunnen scholen uit primair, voortgezet en MBO-onderwijs alles regelen wat met gezondheidssubsidies te maken heeft. De online portal is op maat gemaakt in opdracht van het programma Gezonde School, een samenwerkingsorganisatie van GGD GHOR Nederland, PO-Raad, MBO-Raad, VO-Raad en RIVM. Dit programma biedt scholen ondersteuning bij het verhogen van de gezondheid van leerlingen.

Zo kan een school het ‘Vignet Gezonde School‘ krijgen. Dat is een bewijs dat de school het goed doet op gezondheidsgebieden als ‘Roken, alcohol en drugspreventie’ of ‘Bewegen en sport’. Scholen doorlopen gecategoriseerde vragenlijsten waarin ze informatie aanleveren over hoe hun school met het topic omgaat. Speciale beheerders beoordelen deze vragenlijsten en bepalen of de aanvraag, zo nodig met herkansing, wordt goedgekeurd. Inmiddels zijn er bijna 5.000 vignetten aangevraagd.

Een school kan toewerken naar de aanvraag van een vignet door het ‘Ondersteuningsaanbod‘ aan te vragen. Scholen die de ondersteuning ontvangen krijgen zowel financiële hulp (€3.000,-) als advies (uren van een adviseur). Hiervoor doorloopt een school eenzelfde aanvraagproces als voor een vignet. Is het ondersteuningsaanbod toegekend? Dan kunnen scholen een factuur indienen, die via een AFAS-koppeling automatisch in de crediteurenadministratie van een Gezonde School terechtkomt.

Meer weten? Mijn Gezonde School heeft een zeer actief Twitter-account waar ze bijvoorbeeld melding maken van nieuwe scholen en dagelijks nieuws verspreiden.

Zo werkt Mijngezondeschool.nl

Via MijnGezondeSchool kunnen scholen onder andere subsidie en themacertificaten aanvragen.

Jong Leren Eten 

Daarnaast kunnen scholen vanuit het subsidieprogramma ‘Jong Leren Eten’, een samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) hulp aanvragen op het gebied van gezond eten. Scholen kunnen de subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het aanleggen van een moestuin of het organiseren van een informatieve excursie. Zo kunnen scholen zelf kiezen hoe ze de subsidie besteden en het bestede bedrag declareren. Ook dit loopt via de portal Mijn Gezonde School.

Techniek om taken uit handen te nemen

Yard is online partner van Mijn Gezonde School en ontwikkelde het gehele selfservice-portaal. Maar daar houdt het niet op. Door intensief met het programma samen te werken wordt de applicatie continu doorontwikkeld en uitgebreid. Zo voegen we continu nieuwe export- en statistiekfunctionaliteiten toe, net als handige tools die beheerders helpen in hun dagelijkse werk.

Verschillende tools nemen de repetitieve taken over van de projectmedewerkers. Daardoor kunnen zij hun energie in de begeleiding en ondersteuning van de scholen zélf steken. En dat is uiteindelijk het belangrijkste.

Laten we samen iets moois maken.