• Uitgebreid self service -portal

  • 4.300 scholen

  • 5.000 vignet aanvragen

Scholen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) én het MBO kunnen via MijnGezondeSchool vignet- en subsidieaanvragen doen. Dat doen ze door het invullen van uitgebreide vragenlijsten in het selfservice-portaal, die vervolgens binnen Gezonde School worden gecontroleerd.  En dat werkt: op dit moment is zo’n 30% van de PO-scholen in Nederland vertegenwoordigd, de helft van alle VO-scholen doet mee en praktisch alle MBO-opleidingen zijn ingeschreven.

Vignet- en subsidieaanvragen

  • Uitgebreid self service portal;
  • Koppeling om subsidie aanvragen te doen;
  • 4.300 scholen geregistreerd;
  • 5.000 vignet aanvragen waarvan 3.000 goedgekeurd;
  • 250.000 beantwoorde vragen;
  • 500.000 verstuurde mailnotificaties.

Op ‘Mijn Gezonde School’ kunnen scholen uit primair-, voortgezet- en MBO onderwijs alles regelen wat met gezondheidssubsidies te maken heeft. De online portal is gemaakt in opdracht van het programma Gezonde School, een samenwerkingsorganisatie van GGD GHOR Nederland, PO-Raad, MBO-Raad, VO-Raad en RIVM. Dit programma biedt deze scholen ondersteuning bij het verhogen van de gezondheid van leerlingen.

Zo kan een ‘Vignet Gezonde School‘ worden verkregen, een bewijs dat de school het goed doet op gezondheidsgebieden als ‘Roken, alcohol en drugspreventie’ of ‘Bewegen en sport’. Scholen doorlopen gecategoriseerde vragenlijsten waarin ze informatie aanleveren over hoe hun school met het topic omgaat. Speciale beheerders beoordelen deze vragenlijsten en bepalen of de aanvraag, zo nodig met herkansing, wordt goedgekeurd. Inmiddels zijn er bijna 5.000 vignetten aangevraagd.

Om het behalen van een vignet aan te moedigen kunnen scholen ook ondersteuning aanvragen in de vorm van het ‘Ondersteuningsaanbod‘. Hier wordt eenzelfde proces doorlopen, waarbij scholen die de ondersteuning ontvangen zowel financieel (€3.000,-) als qua advies (uren van een adviseur) worden geholpen. Scholen kunnen een factuur indienen, die middels een AFAS-koppeling automatisch in de crediteurenadministratie van het programma terecht komt.

Meer interesse? Mijn Gezonde School heeft een zeer actief Twitter-account waar bijvoorbeeld melding maken van nieuwe scholen en dagelijks nieuws verspreiden.

https://youtu.be/KcaUHKhBzCM

Via MijnGezondeSchool kunnen scholen onder andere subsidie en themacertificaten aanvragen.

Jong Leren Eten 

Sinds kort kunnen scholen ook vanuit het subsidieprogramma ‘Jong Leren Eten’, een samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) hulp aanvragen op het gebied van gezond eten. De regeling ondersteunt door middel van een webshop bij de aanschaf van bijvoorbeeld het aanleggen van een moestuin of het organiseren van een informatieve excursie. Zo kunnen scholen zelf kiezen hoe ze de subsidie besteden en het bestede bedrag declareren.

Techniek om taken uit handen te nemen

Yard is online partner van Mijn Gezonde School en ontwikkelde het gehele self-service portaal. Maar daar houdt het niet op. Door intensief met het programma samen te werken wordt de applicatie continu doorontwikkeld en uitgebreid. Zo worden continu nieuwe export- en statistiek functionaliteiten worden toegevoegd, net als handige tools die beheerders helpen in hun dagelijkse werk.

Repetitieve taken worden voor de projectmedewerkers uit handen genomen door de verschillende tools, waardoor zij hun energie in de begeleiding en ondersteuning van de scholen zélf kunnen steken. En dat is uiteindelijk het belangrijkste.

Meer inspirerende cases van Yard.

Laten we samen iets moois maken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut ero labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.