Samen de online toekomst vormgeven.

Wij zijn de online partner voor organisaties met een maatschappelijke missie. We kennen de maatschappelijke sector goed en verdiepen ons daarnaast in de specifieke ambities en uitdagingen van jouw organisatie én die van jouw doelgroep(en). Dit vertalen we naar passende online toepassingen op het gebied van communicatie, interactie en dienstverlening.

Door de juiste vragen te stellen dringen we snel door tot de kern en maken we samen effectieve plannen voor digitale ontwikkeling en vernieuwing. Dit doen we op basis van drie elementen:

  • Doelstellingen

    Organisatiedoelstellingen vormen de basis voor de online strategie. 

  • Behoeften

    Welke behoeften heeft je doelgroep en welke barrières en frustraties ervaren ze?

  • Actieplan

    De laatste stap is het maken van een actieplan om het concept neer te zetten

Routekaart om ambitie te realiseren

Samen gaan we aan de slag om de online droom van jouw organisatie te vertalen naar concrete doelstellingen en activiteiten. Dit kan in de vorm van een uitgebreid strategietraject of een inspiratiesessie, waarin we verschillende mogelijkheden onderzoeken en kijken wat anderen doen.

Ook kunnen we een roadmap-workshop doen, waarin we bekijken welke online route effectief is voor jouw organisatie, en hoe je de technologie, het bedrijfsproces en eventueel de bedrijfsstructuur hierop aan kunt passen. 

Verdieping in jouw doelgroep.

We verdiepen ons in jouw doelgroep. Hoe bewegen zij zich online? Op welke manier zoeken zij informatie? Welke behoeften hebben zij? En welke barrières kunnen we wegnemen? Dit doen we aan de hand van interactieve sessies met jouw organisatie en doelgroep, zodat we uiteindelijk precies weten wat en hoe jouw doelgroep zoekt.

We werken vervolgens vanuit Design Thinking: we doen geen papieren studie, maar maken samen met de doelgroep, jouw organisatie en onze UX-specialisten een concreet en visueel plan. Dit doen we aan de hand van gebruikerspanels, expert reviews en gecertificeerde analysetools. Op deze manier kunnen we onze insteek testen voordat we alles ontwikkelen.

De best passende online toepassingen.

Vanuit de afgestemde strategie bepalen we welke online toepassingen we in kunnen zetten om de gewenste resultaten te behalen. Denk aan websites, apps, communityplatformen en portalen.

Ons technische team ontwikkelt de gekozen toepassingen met gestandaardiseerde onderdelen en maatwerk waar nodig. We zorgen daarnaast dat de resultaten meetbaar zijn in de vorm van KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) en dat de doelen SMART specifiek meetbaar acceptabel realistisch en tijdgebonden zijn. Zo weten we snel of de gekozen strategie effectief is en kunnen we bijsturen waar nodig. 

Op zoek naar een creatieve online partner?

We denken graag vrijblijvend mee over hoe we de online toekomst van jouw organisatie vorm kunnen geven en welke online toepassingen daar het beste aan bij kunnen dragen.

Yard vertaalt de ambitie van jouw organisatie naar de best passende online communicatie, interactie en dienstverlening.

Naar een actieve community.

Een goed functionerend online platform zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden,  samenwerken makkelijk wordt en dat er verbinding ontstaat. Wij hebben ruim tien jaar ervaring met het uitbouwen van bestaande community’s en het opzetten van nieuwe platformen. We geven proactief advies over deze gemeenschapsvorming en denken mee over de verdere ontwikkeling.

Zo hebben we bijvoorbeeld strategische adviestrajecten gedaan voor voetbalbond KNVB, branchevereniging TVVL en kennisplatform CROW, zodat zij op een vernieuwende wijze kennis kunnen delen. Wij ontwikkelen vervolgens de community met onze Yunits community software. Hiermee wordt interactie met leden, participatie door inwoners en bedrijven en het delen van ervaringen door patiënten mogelijk.  

Even sparren?

Heb je een vraag over welke online toepassingen het beste passen bij jouw organisatie of hoe je dit het beste kunt organiseren? We denken graag vrijblijvend met je mee.