• Doelstellingen

  Organisatiedoelstellingen
  vormen de basis voor de
  online strategie. 

 • Behoeften

  Welke behoeften heeft je
  doelgroep en welke barrières
  en frustraties ervaren ze?

 • Actieplan

  De laatste stap is het
  maken van een actieplan om het concept neer te zetten

Hoe ziet Yard online strategie?

Online strategie is de routekaart om je online ambities te realiseren. De vertaling van een online droom, naar concrete doelstellingen en activiteiten.

De organisatiedoelstellingen vormen de basis voor de online strategie. Wij verdiepen ons in jouw organisatie en markt. Op basis van de OKR-methodiek (Objectives & Key Results) brengen we samen de doelen in kaart. Ook inspireren wij je met online businessmodellen en praktijkvoorbeelden. Uiteindelijk vertalen we dit alles naar jouw online doelstellingen.

Daarna vertalen we deze doelen in resultaten. Een resultaat is meetbaar, ook wel KPI genoemd en is SMART (Specific Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound).

Wie is je doelgroep?

De keuze van online middelen hangt sterk af van je doelgroep. Wie is de doelgroep, waar bewegen ze zich online, op welke manier zoeken ze informatie, welke behoeften hebben ze en welke barrières en frustraties ervaren ze? Tijdens een interactieve sessie beantwoorden we deze vragen en gieten we de antwoorden in persona’s.

NL Actief is responsief

NL Actief

Eén van de meest interessante en leukste strategiesessies die we onlangs hebben gehad is die met het team van NLActief, de vereniging voor fitnesscentra. In een kleine setting bespraken we doelen en ideeën en hebben we
samen gekeken naar wat voor hun een slim platform zou kunnen zijn. Het resultaat: een uitgebreid examenportaal, een nieuwe wervingssite en omvangrijke mijnomgeving, waar leden hun eigen gegevens kunnen beheren.

Welke middelen zet je in?

De volgende stap is de keuze in middelen. Welke online producten gaan we in inzetten om uw resultaten te behalen? Het werven van bijvoorbeeld klanten kan op meerdere manieren. Je kunt een online klantcommunity beginnen, maar ook een nieuwe corporate website ontwikkelen met meerdere landingspagina’s of een leeromgeving opzetten. We kiezen de middelen en kijken hoe de doelgroep zoekt en waar ze zich bevindt. Op basis van de verworven inzichten maken we keuzes voor de inrichting en het ontwerp.

De laatste hand aan de strategie

De doelen, kpi’s, doelgroep(en) en middelen zijn bepaald. De laatste stap is het maken van een actieplan. In welke volgorde gaan we aan de slag? We bepalen een logische volgorde die jouw organisatie past.