• Vraaggerichte

    website

  • Blended

    hulpverlening

  • Toegankelijke

    website

De vernieuwde website van De SMD gaat uit van de vragen van de bezoekers.

Over De SMD

De SMD is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Zaanstreek Waterland. Daarnaast is zij werkzaam in West-Friesland en Amsterdam. De SMD biedt ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners van de regio. Dat doet de organisatie op tal van gebieden, zoals via maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, jongerenwerk en mantelzorgondersteuning.

Wensen vooraf

Voorheen was de website volledig ingericht vanuit het aanbod van De SMD. Wendy vertelt: “Op onze oude website stonden kopjes als ‘Sociaal juridische dienstverlening’. Inwoners moesten zelf bedenken of hun probleem daaronder viel. Dat werkte niet. Inwoners zijn niet op zoek naar onze dienstverlening, die zijn op zoek naar een antwoord op hun vraag. Daarom wilden wij een website die start vanuit de problemen die inwoners ervaren, zoals geldzorgen, eenzaamheid of mantelzorg.”

Daarnaast wil De SMD steeds meer toe naar blended hulpverlening. Dat is dienstverlening die bestaat uit een combinatie van online en offline werken. Op die manier kan De SMD meer mensen bereiken, ze meer eigen regie geven én ze gerichter helpen. Wendy: “Sommige mensen kunnen zichzelf prima redden met de informatie en tips op onze website, of met de adviezen die ze krijgen na het invullen van een online vragenlijst. Maar ook voor mensen die wel persoonlijke hulp nodig hebben, zetten we de online mogelijkheden in. Onze medewerkers laten de online vragenlijsten, bijvoorbeeld over positieve gezondheid, invullen tijdens de sessies of inwoners doen dat als huiswerkopdracht. Zo krijgen onze medewerkers snel, goed inzicht in de situatie van een inwoner en kunnen zij de juiste ondersteuning bieden.”

Tot slot wilde De SMD graag een aparte website voor hun vacatures. Maar wel een website die gekoppeld is aan de hoofdsite desmd.nl en vanuit hetzelfde contentmanagementsysteem beheerd kan worden. Dat is werkenbijdesmd.nl geworden. “We wilden meer informatie plaatsen dan alleen een database met vacatures”, vertelt Wendy. “Daarom hebben we gekozen voor een aparte werken-bij-website. Hierop kunnen we uitgebreid laten zien hoe het is om bij De SMD te werken. Niet alleen voor professionals, maar ook voor stagiairs, werkervaringsplekken en vrijwilligers.”

Koppeling met RegiCare

De SMD is onderdeel van de koplopersgroep BEB (blended, effectmeting en benchmark). Dit samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, aangevuld met AdSysCo als ICT-partij, werkt samen om blended hulpverlening vorm te geven. Via AdSysCo kwam De SMD bij Yard terecht: “Yard bleek voor ons de beste partij om onze website te ontwerpen en bouwen. Wij gaan namelijk RegiCare gebruiken, het klantportaal van AdSysCo. Yard kent dit portaal goed en kan dit koppelen aan je website. Daarom was Yard een slimme keuze.” Maar Wendy wist dat de koppeling met het klantportaal nog niet meteen gemaakt kon worden: “We hadden weinig tijd voor dit project. In vier maanden moest er een website staan en we zijn nog niet aangesloten op RegiCare. Daardoor was het niet realistisch om ook meteen die koppeling te realiseren. We hebben eerst de basis neergezet. Daar kunnen we later op verder bouwen.”

Elkaar begrijpen

Het ontwerpproces van de twee websites verliep bijzonder vlot. Volgens Wendy kwam dat doordat Yard welzijnsorganisaties als De SMD zo goed begrijpt: “Yard begreep meteen wat we wilden met de website en wat voor onze doelgroep belangrijk is. Daardoor was de eerste versie van het ontwerp al meteen heel goed. Yard hoefde alleen nog wat details aan te passen.” Dat een online bureau jou als klant zo goed begrijpt, is niet vanzelfsprekend volgens Wendy: “Onze doelgroep is groot en divers en iedereen heeft zijn eigen behoefte. Niet iedere webbouwer kan zich inleven in de behoefte van onze doelgroep, de vraaggerichte website en de juiste vertaling in beeld en design maken.”

Geen domme vragen

Tijdens het project had De SMD een vaste contactpersoon bij Yard. Wendy vond dat prettig werken: “Met Melissa hadden wij iedere week overleg. Zij pelde iedere keer onze behoefte af, vroeg steeds door op wat we nu écht wilden. En ze reageerde snel op onze vragen.” Vragen had Wendy genoeg tijdens het project: “Ik weet zelf niets van de techniek achter een website en ik had nog geen ervaring met WordPress, de software waarmee Yard onze website heeft gebouwd. Toch kon ik altijd alle vragen stellen die ik had. Ook detailvragen. Geen enkele vraag was dom.”

Wendy Jansen van De SMD
Wendy Jansen van De SMD

Zorg voor content

De content vond Wendy het lastigste onderdeel van het hele traject: “De juiste beelden zoeken en goede teksten maken was veel werk. Yard kon dat niet van ons overnemen, want zij kennen ons werk niet. Dat moesten we dus echt zelf doen. Toch heeft Yard ons geholpen door sjablonen te maken voor verschillende typen pagina’s. Denk aan een detailpagina, agenda-item, formulier en artikel. Door gebruik te maken van die sjablonen en de ontwerpvoorbeelden, hoefden we niet meer na te denken over de opbouw van de pagina’s. We hoefden alleen nog de teksten invoeren en het was meteen goed.”

Een toegankelijke website

Voordat het projectteam de teksten op de website plaatste, heeft een tekstschrijver alle teksten gecontroleerd op taalgebruik. Waar nodig heeft die de teksten herschreven naar taalniveau B1. Dat is eenvoudig Nederlands dat de overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt. Wendy: “Voor ons is het erg belangrijk dat alle teksten op onze website voor iedereen begrijpelijk zijn. Juist daarom hebben wij het Taalakkoord Zaanstreek-Waterland ondertekend. Dit akkoord past bij onze visie: iedereen moet mee kunnen doen. De laagdrempelige teksten en duidelijke beelden helpen daaraan mee.”

De SMD vond het ook belangrijk dat niet alleen de teksten, maar ook de website zelf voor iedereen goed toegankelijk is. Dus bijvoorbeeld ook voor mensen met een visuele beperking. Voor overheidsorganisaties is een toegankelijke website zelfs verplicht. Wendy: “Yard heeft ervoor gezorgd dat het ontwerp en de techniek van de website helemaal voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Ze zorgden bijvoorbeeld voor de juiste lettergrootte en voldoende contrast. Daar hebben wij niet over na hoeven denken. Wij konden vertrouwen op hun expertise.”

desmd.nl werkt ook uitstekend op mobiel.

Trots

Wendy én haar collega’s zijn blij met het resultaat: “Onze nieuwe website heeft een mooi ontwerp, is professioneel en helemaal van deze tijd. Hij voldoet voor 120% aan mijn verwachtingen. Deze nieuwe website maakt veel mensen trots.” Nu blijft er nog een wens over: de koppeling met RegiCare. “Die koppeling gaan we in de komende maanden realiseren”, zegt Wendy. “Dan kunnen inwoners straks hun eigen dossier inzien via Mijn SMD. Medewerkers kunnen daar ook hun gespreksverslagen in vastleggen, die de inwoner vervolgens weer kan bekijken. Ook kunnen inwoners en medewerkers dan via Mijn SMD samen aan acties en doelen werken. Daarmee zetten we de volgende stap in blended hulpverlening.”

Webinar.

Hoe zet je als organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening je website in om kwetsbare inwoners te ondersteunen? Steeds meer welzijnsorganisaties gaan blended werken: ze combineren online en offline op slimme manieren….
The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.