• Datagedreven beleidsontwikkeling

  • 26.800+ Studenten

  • 14 lifestyle topics

Vraagbaak 

De jongerensite TestJeLeefstijl.nl is een initiatief van de Stichting TestJeLeefstijl. De stichting wil een betrouwbare vraagbaak zijn voor jongeren op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 12 en 25 soms mee zitten.

Het zijn doorgaans vragen waar ze in eerste instantie niet mee naar ouders of school gaan, of zelfs niet met vrienden bespreken. TestJeLeefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over vele onderwerpen en hiermee een veilige en betrouwbare baken zijn op internet. 

Dat doet het door op interactieve wijze vragen te stellen aan jongeren over allerhande zaken. Aan het einde van die ‘wizard’ komt er een resultaat uitrollen die inzicht geef in gezondheid van de tiener. Ook krijgt hij of zij tips om die te verbeteren.

Scholen kunnen zich aanmelden om mee te doen met TestJeLeefstijl. Dankzij een bijdrage van het ministerie van VWS doen mbo- en hbo-scholen doen in het schooljaar 2020 – 2021 gratis mee.

Yard herbouwde de wizard en ontwikkelde een compleet nieuwe look and feel op basis van UX-onderzoek. De website draait op WordPress, maar voor de back-end wordt gebruik gemaakt van het open source Symfony3 platform. Dit is een maatwerkportaal.

Techniek

  • Frisse, responsive interface op basis van UX-onderzoek
  • WordPress back-end met Symfony 3
  • Geïmporteerde dataset als startpunt

Hoe denken scholen over TestJeLeefstijl.nl?

De communicatieafdeling van Test Je Leefstijl.nl vroeg via Teams naar de ervaringen met het platform. Manager Sportbureau en Gezonde School-coördinator Gerald Oude Alink van ROC van Twente is enthousiast.

TestJeLeefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over een veelheid van onderwerpen en hiermee een veilige baken zijn op internet. 

UX-onderzoek samen met doelgroep

De wizard van TestJeLeefstijl.nl is qua opzet fris en gebruiksvriendelijk, maar wel met een inhoudelijke inslag. Video’s van gerenommeerde partners als het Voedingscentrum en het Trimbos Instituut moeten jongeren bewust maken van (het effect op) hun keuzes. Andere partners zijn onder meer Kenniscentrum Sport & Bewegen, het NIBUD en het Rutgers instituut.

Yard onderzocht samen met studenten hoe de leefstijltest er uit zou moeten zien, om zo ervoor te zorgen dat die goed aansloot bij hun belevingswereld en ervaring. Deze vorm van ‘extensive UX-design’ droeg bij aan fris uiterlijk waarbij rekening is gehouden met gebruik op smartphone, tablet en pc. 

Datagedreven beleidsontwikkeling

TestJeLeefstijl.nl is uitgegroeid tot een veelgebruikte tool waarvan de data van onschatbare waarde is. De resultaten zijn volledig anoniem, maar geven goed weer hoe studenten over zaken als seksualiteit, alcoholgebruik, geld en depressie denken. Partners van het hele project gebruiken de uitslagen om studenten nog beter te kunnen helpen in hun dienstverlening. 

Hetzelfde geldt voor scholen die meewerken aan het project. Merkt een school bijvoorbeeld dat  het drankgebruik onder jongeren enorm hoog is, dan kunnen ze daar extra  cursussen en materialen op ontwikkelen.

Een unieke vorm van datagedreven beleidsontwikkeling.

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.