Met ruim 108.000 inwoners is Alkmaar een van de grootste gemeenten die is aangesloten bij het Open Webconcept. Sinds maart 2020 staat het nieuwe Alkmaar.nl live, een gemeentewebsite die gebruik maakt van het nieuwe concept om samen met andere gemeenten sneller, beter én goedkoper online dienstverlening te ontwikkelen. “Je vormt één front. Dan kom je gewoon verder dan wanneer je het allemaal alleen doet.” 

Het Open Webconcept is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten. Doelstelling is om zoveel mogelijk van elkaar te leren en van elkaars (online) kennis gebruik te maken. Samen vormen ze een community, die eigenlijk functioneert als een soort interactieve bibliotheek 3.0, die bestaat uit digitale bouwblokken die iedereen altijd kan gebruiken. 

Hoe werkt het Open Webconcept?

Wil een gemeente bijvoorbeeld een mooi grafisch Google Maps-kaartje hebben om alle speeltuinen te laten zien, dan plukt -ie het bouwblokje hiervan gewoon uit de bibliotheek. Dat is het idee. Die bibliotheek is voor iedereen binnen het concept altijd beschikbaar. 

Bedenkt gemeente Heerenveen een nieuwe functionaliteit, dan zal de broncode op termijn in de bibliotheek staan. Dan kan de gemeente Alkmaar deze zo weer gebruiken, om maar een voorbeeld te geven. Aangezien gemeenten vaak met dezelfde problemen kampen, bespaart dat enorm veel kosten. 

Visuele weergave van de vernieuwde website voor de gemeente Alkmaar.
De nieuwe site van de gemeente Alkmaar maakt gebruik van het Open Webconcept.

Inmiddels zijn er meer dan 20 gemeenten aangesloten bij het concept, waaronder Heerenveen, Alkmaar, Lansingerland, Súdwest-Fryslân en Buren. 

“Een paspoort is een paspoort, afval is afval. Gemeenten hebben voor een groot gedeelte dezelfde dienstverlening”, zegt Viola Biesbroek, adviseur Publieke Dienstverlening van de gemeente Alkmaar. “Ze willen hun inwoners zo goed mogelijk helpen. Op een zo makkelijk mogelijke manier. Als je daar samen over nadenkt, kom je tot betere oplossingen. Dan hoeft niet elke gemeente het allemaal voor zichzelf uit te dokteren. Kun je elkaar helpen”, zegt Biesbroek.  

Een paspoort is een paspoort, afval is afval. Gemeenten hebben voor een groot gedeelte dezelfde dienstverlening.

Viola Biesbroek, adviseur Publieke Dienstverlening van Alkmaar.nl

Het is niet zomaar dienstverlening wat wij doen”, voegt haar collega en online specialist Stefanie van der Woude eraan toe. “We hebben allemaal dezelfde gemeenschappelijke taak: inwoners en bedrijven zo goed mogelijk helpen en informeren. Dat doen we met publiek geld. Dan kun je dat maar beter zo goed mogelijk samen besteden –  je doet het allemaal voor je stad.” 

Vernieuwende functionaliteiten

De gemeenten die aangesloten zijn bij het Open Webconcept vormen dan ook een hechte community. Ze wisselen kennis uit en komen echt samen tot vernieuwende online functionaliteiten en componenten.

Zo merkte Alkmaar dat er vanuit de politiek de wens was om een participatieplatform op te zetten, omdat bij de start van de nieuwe omgevingswet bestemmingsplannen getoetst moeten worden door inwoners. “Dat is een wet waar alle gemeenten mee te maken krijgen. Dus we zijn met elkaar gaan kijken hoe we daar mee om moeten gaan.”

Samen met de gemeente Buren en Hoeksche Waard is er een traject opgestart om zo’n platform op te zetten. “Het is gewoon handig om zoiets met elkaar te doen. We delen de ontwikkelkosten.“

Inmiddels zijn de modules voor participatie toegevoegd aan de bibliotheek van het Open Webconcept. En de ontwikkeling gaat continu door. Zo is er ook een koppeling met nieuwsbriefsoftware Laposta gerealiseerd voor het automatisch versturen van persberichten.

Viola Biesbroek en Stefanie van der Woude
Viola Biesbroek en Stefanie van der Woude.

Vrijheid en flexibiliteit

Het bouwen van zo’n platform of functionaliteit wordt gedaan door erkende partners, waaronder Yard. Daarbij is het prettig dat we niet aan een leverancier vastzitten, zegt Biesbroek. “Vroeger had je al snel een wurgcontract en moest je elke keer de hoofdprijs betalen als je wat nieuws wilde. Het Open Webconcept biedt heel veel vrijheid.”  

Ander voordeel van het Open Webconcept is dat de componenten uit de bibliotheek op allerlei manieren opvraagbaar zijn, door de zogenoemde headless-architectuur. “Dat was iets wat mij persoonlijk erg aantrok. Dat je gegevens makkelijk op meerdere plekken kunt gebruiken en delen – dat het niet vaststaat op één plek en daarmee veel beperkingen kent”, zegt Biesbroek. “Het is altijd en overal door iedereen binnen het concept te gebruiken.” 

Je moet het samen doen. Het is Wij van de gemeente

Stefanie van der Woude, online specialist van Alkmaar.nl

En dat is eigenlijk de kern van het Open Webconcept. “Je hebt allemaal dezelfde opdracht. Iedereen wil de inwoner zo goed mogelijk bedienen. Daar kun je elkaar in ondersteunen.”

“Je bent een wij”, voegt Van der Woude tot slot daaraan toe. ”Je bent niet een Ik van Alkmaar of een Ik van Hoeksche Waard. Nee, je moet het samen doen: het is Wij van de gemeente. En dat is mooi. Je probeert je samen je stad beter te maken.”  

Andere artikelen over gemeentesites

Yard heeft een TPM-verklaring ontvangen voor de nieuwe mijn-omgeving voor gemeentes. De TPM-verklaring toont aan dat inwoners in de mijn-omgeving…
Digitale dienstverlening voor gemeenten kan innovatiever en voordeliger. Met deze overtuiging is vijf jaar geleden het Open Webconcept opgericht. Intussen…
Samen met Yard, blijven gemeenten hun online-producten doorontwikkelen. Dit heeft ook voordeel voor andere gemeenten. Na oplevering kunnen namelijk alle…

Deel:

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.