• Ruim 4000 professionals actief

  • Meer dan 800 werkgroepen

  • Koppeling met Microsoft Dynamics

De NVTZ, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, wilde invulling geven aan haar visie voor ‘De Digitale Vereniging’. In deze visie was een online omgeving nodig die als één verzamelplek diende voor zowel haar leden als het publiek. Samen ontwikkelden we een online platform dat wordt ingezet als corporate website, self-service portaal en online community die kennisuitwisseling en samenwerking stimuleert.

Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorg en Welzijn 

  • Voor het online platform realiseerden wij een uitgebreide koppeling met Microsoft Dynamics CRM.
  • Voor lidorganisaties kan accreditatie voor ‘goed toezicht’ worden behaald, welke worden getoond aan het publiek
  • Leden hebben toegang tot een afgeschermde omgeving met o.a. groepen, ledenoverzicht en mogelijkheden tot participatie
  • Elk lid is standaard deelnemer in een eigen raads- en regiogroep
  • Elke nacht worden nieuwe leden uit CRM uitgelezen en uitgenodigd voor activatie in het platform

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen.

Meten is weten 

Een online platform is geen doel op zich. Het is een middel dat wordt ingezet om de vereniging te helpen in haar dienstverlening en is een belangrijk instrument in het uitvoeren van de strategie. Het real-time kunnen inzien van belangrijke sturingsinformatie is daarom onmisbaar. Dit geldt ook voor NVTZ, die met dit online kanaal gemiddeld 100 nieuwe registraties per maand ontvangt. De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. 

Accreditatie: Goed Toezicht 

Organisaties die aangesloten zijn bij NVTZ moeten jaarlijks voldoen aan accreditatienormen die door de vereniging worden gesteld. Deze accreditatie wordt ‘goed toezicht’ genoemd. Voor een drietal kenmerken (goed beslagen ten ijsreflectie en evaluatie en transparantie) moet elke organisatie digitaal gegevens aanleveren om ze als voldoende aan te merken. Dit wordt volledig via het ledennet gefaciliteerd, waarmee een berg emails naar de administratie wordt voorkomen. 

NVTZ Academie 

De NVTZ wilde dat het online platform plek biedt aan haar academie. Via deze academie bieden zij opleidingen en cursussen aan zowel leden als niet-leden. Via de website kunnen zij zich aanmelden, waarna de aanmelding direct in het CRM wordt verwerkt. Indien nodig wordt direct verzocht de betaling te doen via iDEAL. Onlangs is mogelijkheid toegevoegd parallelle sessies aan te bieden, waarbij deelnemers gevraagd wordt een keuze te maken uit diverse interactieve sessies.

Projecten in Zorg & Welzijn.