Samenwerkende bestuurders

De KNVB zocht een manier om bestuurders van voetbalverenigingen online en offline met elkaar te verbinden. Het communityplatform Eén tweetje bleek de oplossing. Zo kan de ‘Bestuurder van de Toekomst’ kennis en ervaringen uitwisselen onder het motto: bestuurders helpen bestuurders. Yard ontwikkelde het platform en bedacht een uitgebreide online strategie. 

In de praktijk

Veel voetbalverenigingen hebben te maken met dezelfde problemen. Hoe ga je om met leden die hun contributie niet betalen? Hoe zit het met de kwaliteit van de kunstgrasvelden? Waar schaf je een scorebord aan?

Zo maar wat vragen die je als vereniging misschien wel zelf kunt uitzoeken, maar omdat er ongeveer 2400 andere (amateur)voetbalclubs zijn, is de kans groot dat anderen die problemen als eens hebben gehad en opgelost.

En dat is dan ook precies waar Eén tweetje om de hoek komt kijken. Via een uitgebreide vraag-antwoord module kunnen bestuurders van verschillende amateurvoetbalverenigingen met elkaar het gesprek aan gaan en van elkaar leren.

De voordelen voor bestuurders

  • Er is een centrale plek om in contact te komen met andere bestuurders van voetbalverenigingen
  • Sneller, efficiënter en betere oplossingen vinden voor (soms) generieke vraagstukken
  • Het geeft bestuurders een zinvol gevoel als ze collega’s helpen
  • Het netwerk van de bestuurders breidt uit, ook buiten de regio

De voordelen voor de KNVB

  • De kwaliteit van de bestuurders neemt toe 
  • Beter beeld van problemen en actuele zaken die spelen binnen verenigingen
  • Bestuurders helpen elkaar. De KNVB heeft een ondersteunende rol

Hoe begon Eén tweetje?

De KNVB zocht een manier om bestuurders van elkaar te laten leren. Daar wilde de voetbalbond graag het online domein voor gebruiken, maar het wist eigenlijk niet precies hoe.

Yard heeft daarom samen met de KNVB en een klankbordgroep bestaande uit bestuurders uit heel Nederland, in strategische sessies uitgezocht wat er precies op een eventueel platform moest komen. Welke onderdelen er van belang zijn, wat bestuurders verwachten er aan informatie te vinden, maar ook wat zij zelf aan waardevolle kennis en ervaring hebben.

Na deze bijeenkomsten ontstond Eén-tweetje: een community of practise met een herkenbare (sportieve) vormgeving met een focus op gebruiksgemak. Zodat ook tijdens een bestuursoverleg (of juist ervoor of erna) het platform gebruikt kan worden.

Succesvolle vraag-antwoord module

Eén tweetje kent verschillende onderdelen, maar de vraag-antwoord module wordt verreweg het meest gebruikt. De laagdrempeligheid waarop er een vraag gesteld kan worden is iets wat binnen de bestuurderscommunity enorm wordt gewaardeerd. Op praktisch alle vragen komt snel een reactie en dat bewijst direct de waarde van Eén tweetje.

In je eentje kun je niets. Je moet het samen doen

Johan Cruijff

Resultaten

Na een succesvolle pilotfase waarin ongeveer 115 vragen gesteld en beantwoord werden, is besloten ‘Eén tweetje’ beschikbaar te maken voor alle bestuurders en commissieleden van Nederlandse voetbalverenigingen. Het aantal deelnemers bedraagt momenteel 575 en is sterk groeiende. Iedere dag komen er een of meerdere berichten online en er wordt volop kennis gedeeld.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Gutenberg? Als WordPress Agency en specialist in WordPress sites, helpen we je graag met jouw WordPress uitdagingen!

Gerelateerde informatie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.